Canlı Destek
Saliva-Check Buffer

Tükürük kalitesini değerlendirmek için test

Saliva Check Buffer kit 5 farklı aşamaya ayrılmıştır. İlk 3 adım uyarılmamış tükürüğü içerirken, son 2 adım uyarılmış tükürüğü içerir.
Tükürüğün bu iki formunun işlev ve özellikleri farklı olduğundan her ikisinin de değerlendirilmesi ile test sonuçları hastalara çok fazla tanısal bilgi sağlayacaktır.

Endikasyonlar
- Saliva Check Buffer stres, sigara, hastalık, tükürük bezi patolojisi, kronik böbrek yetmezliği, ilacı kötüye kullanma, menopozal hormon dengesizliği ve ilaç yan etkisi gibi faktörleri belirleyebilmede fayda sağlar.
- Sonuçlar, tedavinin bir parçası olarak hastaya açıklanabilir.

Avantajlar

%
Hastanın yaşam tarzının ağız sağlığını nasıl etkilediğini belirleyebilmek için uyarılmamış tükürüğün akış hızı, vizkozitesi ve yoğunluğunu kontrol eder.
%
Asit seviyelerinin tehlikeli derecede yüksek olup olmadığını, muhtemel erozyona veya çürük sorunlarına neden olup olmadığını belirlemek için hastanın uyarılmamış tükürüğünün pH’ını kontrol eder.
%
Aba tükürük bezi hastalıklarını belirleyebilmeniz için uyarılmış tükürük miktarını kontrol eder.
%
Ağız içerisindeki asit nötralizasyonunda tükürüğün etkinliğini tanımlamak için uyarılmış tükürüğün tamponlama kapasitesi kontrol eder.