Canlı Destek
everStick POST

Tükürük kalitesini değerlendirmek için test

Saliva Check Buffer kit 5 farklı aşamaya ayrılmıştır. İlk 3 adım uyarılmamış tükürüğü içerirken, son 2 adım uyarılmış tükürüğü içerir.

Tükürüğün bu iki formunun işlev ve özellikleri farklı olduğundan her ikisinin de değerlendirilmesi ile test sonuçları hastalara çok fazla tanısal bilgi sağlayacaktır.

Endikasyonlar
GC everStickPOST, özellikle kavisli, oval ve çok büyük kök kanalları gibi atipik kanal morfolojisine uygundur.

Avantajlar

%
Postlar ışıkla sertleştirilmeden önce, kanalın morfolojisine tamamen uyarlanabildiğinden kırılma riski azalır
%
Işıkla sertleştirildikten sonra, dentine çok benzeyen elastikiyet sağlar
%
Hem kimyasal hem de mikro-mekanik yapışma sağlayan patentli IPN yapısı sayesinde yapıştırma kompoziti ile kuvvetli bir bağ kurar.